การโอนเงิน

 

การโอนเงินผ่านธนาคาร

- เพื่อฝากเงินเข้าบัญชีสมาชิกในสหกรณ์ฯ ชำระค่าหุ้นหรือชำระหนี้ (งวดพิเศษ)
- กรณีใช้ใบแจ้งการชำระเงิน (Bill Payment) ของสหกรณ์ฯ ดาวน์โหลดได้จาก [แบบฟอร์ม] กรอกข้อความในแบบพิมพ์ให้ครบถ้วน และนำไปชำระเงินสดเท่านั้น ที่ธนาคารกรุงไทยหรือธนาคารธนชาต (ทุกสาขา) โดยเสียค่าธรรมเนียมในการโอน 10 บาท ต่อหนึ่งรายการ
     • กรณีโอนผ่านบัญชีธนาคาร มีเลขบัญชี ดังนี้

 

เลขที่บัญชีสหกรณ์ฯ

ธนาคาร

ประเภทบัญชี

สาขา

เลขที่บัญชี

ออมสิน กระแสรายวัน ศาลยุติธรรม 00110900456-2
TTB กระแสรายวัน ศาลอุธรณ์ 289-1-00162-0
กรุงไทย กระแสรายวัน ศาลอาญา 860-6-00001-9
กสิกร กระแสรายวัน ย่อยศาลอาญา 985-100010-8

 


- เมื่อชำระเรียบร้อยแล้ว ส่งโทรสารใบแจ้งการชำระเงินมาที่หมายเลข 02-541-2334
- แจ้งให้สหกรณ์ฯ ทราบในวันเดียวกันกับการทำรายการเพื่อประโยชน์ของท่าน

 


 

การโอนเงินผ่านระบบ Billpayment

 

          สำหรับสมาชิกที่รับราชการในต่างจังหวัดที่ต้องการทำธุรกรรมทางการเงินกับสหกรณ์ผ่านทางธนาคารกรุงไทยหรือธนาคารธนชาต สามารถ Download ใบแจ้งการชำระเงิน (Billpayment) ได้จาก www.jus.coj.go.th ในหน้าแบบฟอร์มโดยเสียค่าธรรมเนียม ในการโอนรายการละ 10 บาท เท่ากันทั่วประเทศ (คลิ๊ก !!)